Ledar- och affärscoach

Utvecklas i din ledarroll

Att ta dig från nuläge till ett önskat läge handlar ofta om att gå från insikt till handling. De flesta ledare vet vilka utmaningar som de står inför, men behöver ibland hjälp med att utvecklas och att komma vidare. Det kan handla om att tänka nytt och att hålla ledarrollen levande.

Jag coachar dig i din ledarroll och i ditt personliga ledarskap. Både övergripande och mer konkreta uppgifter, som till exempel hur du arbetar med delegering och löne- och medarbetarsamtal.

Vi sätter tillsammans upp mål och delmål och utformar en handlingsplan. Viktiga delar är även uppföljning och ett mätbart resultat.

Som coach arbetar jag framför allt genom att ställa konkreta, ibland även utmanande, frågor. Jag lyssnar, ställer krav och kombinerar rollen som coach med att även verka som rådgivare.

Genom coachning kan du öka din självkännedom och din medvetenhet, utveckla dina talanger samt utnyttja din potential. Coachning är en tankeprovocerande process som leder till handling. Den utvecklar dig som individ och ledare.

Som ett komplement till coachningen kan du välja att göra en personprofilsanalys som du får personlig feedback på från mig.

VILL DU UTVECKLAS I DIN LEDARROLL?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör jag av mig. (du binder inte dig på någonting genom att fylla i formuläret)