Rekrytering

Rekryteringsprocessen för dig som verkligen vill hitta rätt person

För att lyckas med en rekrytering krävs både tid och kompetens. Vi rekryterar i huvudsak VD:ar, chefer och personer till andra ledande roller. Vi hjälper er med förberedelser, genomförande och uppföljning.

Vi börjar med ett personligt besök på ert företag, och under det här mötet kommer vi bland annat överens om en kravprofil. I en kravprofil ser vi över personliga egenskaper, kompetens samt vilka arbetsuppgifter som personen ska ha. Vi gör förslag på annonsplan och annonstext för att sedan, efter kundens godkännande, boka annonsering. Vi sköter bland annat kontakter, urval, intervjuer, gör personprofilsanalyser och referenstagning. Därefter har vi som mål att presentera två eller tre slutkandidater som stämmer in på den kravprofil, som vi har utformat.

Med en genomtänkt rekryteringsprocess ökar era chanser att verkligen hitta den person som passar bäst i ert företag.

VILL DU HA HJÄLP MED DIN REKRYTERING?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör jag av mig. (du binder inte dig på någonting genom att fylla i formuläret)